Investor Relations

Investment
Proposition

Waardecreatie

In de afgelopen jaren heeft KPN veel geïnvesteerd in haar netwerk, producten en klanten. Dit heeft geresulteerd in een hoge kwaliteit van het vaste en mobiele netwerk en een hogere klanttevredenheid binnen alle segmenten. KPN zal zich blijven focussen op het verbeteren van de klantervaring door te blijven investeren in de capaciteit, betrouwbaarheid en stabiliteit van het netwerk. KPN genereert vrije kasstroom (na investeringen) die de basis vormt voor het dividendbeleid.


Duurzaam en aantrekkelijk aandeelhoudersrendement

• Het is de intentie van KPN om een duurzaam en groeiend regulier dividend per aandeel uit te keren in lijn met het groeiprofiel van de vrije kasstroom.

• Het 9,5% belang in Telefónica Deutschland wordt gezien als een financiële investering. KPN profiteert van dividendbetalingen door Telefónica Deutschland en additionele financiële flexibiliteit.

• KPN blijft gecommitteerd aan een ‘investment grade’-kredietprofiel en verwacht kasoverschotten in te zetten voor operationele en financiële flexibiliteit, (kleine) binnenlandse overnames en/of uitkeringen aan aandeelhouders.