Investor Relations

Corporate
Governance

Corporate Governance Code

KPN hanteert een corporate-governancebeleid dat in lijn is met de herziene Corporate Governance Code zoals deze vanaf 1 januari 2009 van kracht werd ("herziene Code"). Deze herziene Code heeft zijn wettelijke basis in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is van toepassing op KPN, omdat KPN een beursgenoteerde onderneming is met haar statutaire zetel in Nederland. De herziene Code is net als zijn voorganger gebaseerd op het principe "pas toe of leg uit".

De herziene Code definieert een onderneming als een langdurig samenwerkingsverband tussen diverse belanghebbenden. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen hebben de algehele verantwoordelijkheid voor de afweging van de belangen, doorgaans gericht op de continuïteit van de onderneming. Daarbij streeft de onderneming naar het creëren van aandeelhouderswaarde op de lange termijn. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen behoren hierin rekening te houden met de belangen van verschillende belanghebbenden.

KPN onderschrijft de principes van de herziene Code en past alle principes toe. zoals in onderstaand document is toegelicht.

Report
Corporate Governance Code
Bedrijfscode
Deelcode 1 - Zo gaan we om met elkaar
Deelcode 2 - Zo gaan we om met externe partijen
Deelcode 3 - Zo gaan we om met informatie, communicatie en bedrijfsmiddelen
Deelcode 4 - Zo gaan we om met de maatschappij
Date Report Type Size