Investor Relations

Corporate
Governance

Transacties in KPN-effecten van leidinggevenden

Meldingen aan de Autoriteit Financiële Markten

Krachtens Europees recht moeten de leden van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur (en bepaalde overige insiders) de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op de hoogte stellen van bepaalde door of namens hen verrichte transacties in KPN effecten. AFM maakt deze meldingen openbaar in op haar website.


Gedragscode Voorwetenschap

Op de leden van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur en aangewezen medewerkers van KPN die uit hoofde van de uitoefening van hun werk, beroep of functie toegang hebben tot voorwetenschap is de "Gedragscode Voorwetenschap" van toepassing. In deze Gedragscode zijn regels neergelegd ten aanzien van het bezit van en transacties in KPN-effecten door deze aangewezen personen.
Gedragscode Voorwetenschap