Investor Relations

Corporate
Governance

Belasting strategie & beleid

Tax strategie

De Raad van Bestuur van KPN ziet het Corporate Tax Department als een cruciale business partner en verwacht van het Corporate Tax Department dat zij, met de focus op de business, een duidelijk, tijdig en relevant advies geeft rekening houdend met het gedefinieerde belasting beleid (tax policy) en alle aspecten van belastingheffing. In belang van alle belanghebbenden wordt het Corporate Tax Departement uitgedaagd om, daar waar er alternatieve mogelijkheden bestaan om dezelfde commerciële resultaten te behalen, de meest efficiënte belastingtechnische aanpak te adviseren. Van belang hierbij is dat dit advies voldoet aan alle relevante wetten, regelingen en internationale standaarden.
Het hiervoor genoemde belasting beleid is gebaseerd op vijf pijlers:
•Compliance,
•Transparantie,
•Relatie met belastingautoriteiten ,
•Verantwoording & Governance,
•Zakelijke motieven & verrekenprijzen.

Voor een uitgebreide omschrijving van het belasting beleid wordt verwezen naar de Engelstalige pagina