Investor Relations

Corporate
Governance

Board of Management and Executive Committee

Board of Management

Executive Committee

The By-laws of the Board of Management and Executive Committee contain, among other things, rules regarding the members’ duties, powers, working methods, decision-making, approval of decisions and conflict handling.
Retirement schedule of the Board of Management
By-laws of the Board of Management and Executive Committee

Raad van Bestuur en Executive Committee

Raad van Bestuur

Executive Committee

De statuten van de Raad van Bestuur en de Executive Committee bevatten onder meer regels met betrekking tot de plichten van de leden, bevoegdheden, werkmethoden, besluitvorming, goedkeuring van beslissingen en omgang met conflicten.
Rooster van aftreden van de Raad van Bestuur (alleen in het Engels beschikbaar)
Reglement van de Raad van Bestuur (alleen in het Engels beschikbaar)